Wat is een bouwproces?

Een bouwproces omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is om een bouwwerk te realiseren. Het begint bij het idee van de opdrachtgever en eindigt bij de oplevering en ingebruikname van het voltooide bouwwerk.

Het bouwproces kent doorgaans de volgende fasen:

  1. Initiatieffase: hierbij wordt het idee voor het bouwproject ontwikkeld en wordt gekeken naar haalbaarheid, kosten en planning.
  2. Ontwerpfase: in deze fase wordt het bouwwerk ontworpen en worden er tekeningen en berekeningen gemaakt.
  3. Prijs- en contractvorming: in deze fase wordt de aannemer gekozen en worden de afspraken over de prijs en het contract vastgelegd.
  4. Werkvoorbereidingsfase: hierbij wordt het bouwproject tot in detail voorbereid en worden de benodigde materialen en gereedschappen ingekocht.
  5. Uitvoeringsfase: in deze fase wordt het bouwwerk daadwerkelijk gebouwd.
  6. Oplevering, garantie en nazorg: nadat het bouwwerk is opgeleverd, wordt er gecontroleerd of het voldoet aan de afspraken. Ook wordt er nazorg verleend.
  7. Beheerfase: het gebouw is in gebruik genomen en wordt onderhouden en beheerd gedurende de gehele levensduur van het bouwwerk.

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg