Besluit Omgevingsrecht: wat is het en wat zijn de gevolgen?

Wet- en regelgeving
31/8/2023

Het Besluit Omgevingsrecht (BOR) is een belangrijk besluit dat in 2010 werd ingevoerd in Nederland. Het besluit regelt de vergunningverlening en handhaving van milieuregels en bouwactiviteiten in Nederland. In deze blog gaan we dieper in op de belangrijkste aspecten van het Besluit Omgevingsrecht en wat de gevolgen zijn voor bedrijven en burgers.

Wat is het Besluit Omgevingsrecht (BOR)?

Het Besluit Omgevingsrecht is een samenvoeging van 25 verschillende besluiten die betrekking hebben op bouwactiviteiten en milieuregels. Het doel van het BOR is om de regelgeving eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Het BOR vormt samen met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet de basis voor het omgevingsrecht in Nederland.

Vergunningverlening en handhaving

Een belangrijk aspect van het Besluit Omgevingsrecht is de vergunningverlening en handhaving van milieuregels en bouwactiviteiten. Voorheen waren er verschillende vergunningen nodig voor verschillende activiteiten. Met het BOR is dit veranderd en is er nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig voor alle activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan bouwen, slopen, kappen van bomen en het lozen van afvalwater.

Gevolgen voor bedrijven en burgers

Het Besluit Omgevingsrecht heeft gevolgen voor zowel bedrijven als burgers. Voor bedrijven betekent dit dat zij nog maar één vergunning nodig hebben voor alle activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Dit heeft als voordeel dat de aanvraagprocedure sneller en eenvoudiger is geworden. Daarnaast hebben bedrijven meer ruimte gekregen om te innoveren en duurzamer te opereren.

Voor burgers betekent het Besluit Omgevingsrecht dat zij meer inspraak hebben gekregen bij de besluitvorming over activiteiten die invloed hebben op hun leefomgeving. Dit komt doordat er meer aandacht is voor participatie en communicatie tussen burgers, bedrijven en overheden.

Handhaving en toezicht

Een ander belangrijk aspect van het Besluit Omgevingsrecht is de handhaving en het toezicht op de naleving van milieuregels en bouwactiviteiten. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van het BOR. Dit betekent dat de gemeente toezicht houdt op de naleving van de regels en bij overtredingen kan handhaven door middel van boetes of het stilleggen van activiteiten.

Conclusie

Het Besluit Omgevingsrecht is een belangrijk besluit dat zorgt voor een eenvoudigere en overzichtelijkere regelgeving op het gebied van bouwactiviteiten en milieuregels. Het heeft gevolgen voor bedrijven en burgers, waarbij bedrijven meer ruimte krijgen om te innoveren en duurzamer te opereren en burgers meer inspraak hebben in de besluitvorming. De handhaving en het toezicht op de naleving van de regels is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heb jij plannen om te gaan bouwen, slopen, bomen te kappen of afvalwater te lozen? Dan heb je waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning kan ingewikkeld zijn en veel tijd kosten. Wij kunnen je daarbij helpen! Onze experts hebben ruime ervaring met het aanvragen van omgevingsvergunningen en kunnen u begeleiden gedurende het hele proces. Zo kan jij je richten op jouw project en zorgen wij voor een vlotte afhandeling van je vergunningsaanvraag. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!

Geschreven door:
ing. Peter van den Berg

Neem contact op met onze adviseurs!

ing. Peter van den Berg
Projectleider
In dit project:

Misschien vind je dit ook interessant:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Wet- en regelgeving