Transformatie kantoor naar woningen te Helmond

Transformatie en herbestemming
29/1/2024

Opdracht transformatie kantoor naar woningen

Een rijksmonument in Helmond moest worden getransformeerd naar woningen. Voorheen diende dit object als kantoorpand, maar stond sinds een tijd leeg. Het rijksmonument moest daarom worden getransformeerd van kantoor naar zes woningen.

Stap 1: Vooroverleg met Gemeente Helmond

Onze collega’s begonnen met een vooroverleg bij de Gemeente Helmond. Tijdens dit overleg konden onze collega’s toetsen of de gemeente überhaupt wilde meewerken aan het transformeren van het kantoorpand naar woningen. Zo kwamen wij erachter dat de gemeente graag zes woningen op deze locatie voor haar zag. Dit kwam omdat mede doordat parkeren was vrijgesteld tot zes woningen. Dit wil zeggen dat, wanneer het bij zes woningen bleef, er een vrijstelling zou zijn voor parkeervoorzieningen. Daarnaast viel de transformatie binnen het bestemmingsplan. Het ging daarom met name om de bouwvergunning en monumentale aspect.

Stap 2: Asbestinventarisatie en bouwhistorisch onderzoek naar rijksmonument

Na het vooroverleg zijn onze collega’s gestart met een asbest-inventarisatie en een bouwhistorisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn gedaan door een extern bureau en waren noodzakelijk om de beperkingen van het kantoorpand in beeld te brengen. Door middel van deze twee onderzoeken konden onze collega’s de bestaande situatie goed in kaart brengen.

Stap 3: Pointcloud

Vervolgens zijn we met een point-cloud scanner door het pand gelopen. Dit apparaat meet het hele object in door middel van kleine laser-puntjes. Dit resulteert in een grote “puntenwolk” van de bestaande situatie. Aan de hand van de point-cloud zijn onze collega’s de bestaande situatie gaan intekenen van het kantoorpand.

Stap 4: Tekenwerk kantoor naar woningen

Na het intekenen van de bestaande situatie hebben we het ontwerp gemaakt om het kantoorpand naar zes woningen te transformeren. Deze waren elk gemiddeld 70 m2 en hadden twee slaapkamers. Bij het ontwerpen van deze appartementen kwam het bouwhistorisch onderzoek goed van pas. Zo konden onze collega's goed zien welke aspecten van monumentale waarde waren en wat hierdoor intact moest worden gelaten.

Stap 5: Bouwvergunning transformatie rijksmonument naar woningen

Uiteindelijk diende onze collega’s een bouwvergunning in voor het transformeren van het rijksmonument. Hierbij werd ook overlegd met rijkscultureel erfgoed — de afdeling cultureel erfgoed van het Rijk. Zij hebben in één overleg akkoord gegeven op onze plannen. Ze waren enthousiast, dus we mochten de vergunning verder uitwerken voor de transformatie. Hierbij hebben wij ter aanvulling nog een stikstofberekening toegevoegd om aan te kunnen tonen dat zowel de bouwfase als de nieuwe functie geen invloed zou hebben op natura 2000 gebieden omtrent stikstofemissie.

Resultaat transformatie kantoorpand naar woningen

De vergunning is verleend. Momenteel wordt het object verbouwd naar zes woningen.

Deze casestudy wordt vervolgd.

Ook een kantoor transformeren? Neem contact op!

ing. Peter van den Berg
Projectleider
In dit project:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Transformatie en herbestemming