Melding Brandveilig Gebruik voor Kinderdagverblijf

Maatschappelijk
9/2/2024
Melding brandveilig gebruik Den Haag

Inleiding Melding Brandveilig Gebruik Kinderdagverblijf

Voor ons project in Den Haag hebben wij een melding gedaan voor het brandveilig gebruik van een nieuw kinderdagverblijf. In deze casestudie zullen we de stappen en vereisten van deze melding in detail bespreken.

Achtergrond Melding Brandveilig Gebruik Kinderdagverblijf

Het pand waarin het kinderdagverblijf gevestigd wordt, had oorspronkelijk een andere functie. Echter, vanwege de nieuwe bestemming als kinderdagverblijf, is het noodzakelijk om een melding te maken voor het brandveilig gebruik. Volgens de nieuwe omgevingswet wordt het kinderdagverblijf geclassificeerd als een gebouw met een bijeenkomstfunctie. Bovendien, wanneer er meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven, is er een meldingsplicht. De gebruiksmelding moet 4 weken voor de ingebruikname van het gebouw worden ingediend bij de gemeente.

Vereisten voor de Melding Brandveilig gebruik

Om de gebruiksmelding te kunnen doen, moeten er plattegrondtekeningen en een situatieschets worden gemaakt en ingediend bij de gemeente via het omgevingsloket. Het is van groot belang dat alle brandveilige voorzieningen op de plattegrond worden aangegeven, zodat de gemeente deze goed kan beoordelen. Per bouwlaag dienen de hoogte van de vloer, de gebruiksoppervlakte en het maximaal aantal personen te worden vermeld. Daarnaast moeten er aanduidingen worden gegeven van:

  • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
  • Vluchtroutes en vluchtrouteaanduidingen;
  • Draairichting en sluiting van deuren;
  • Noodverlichting;
  • Brandweercentrale en brandweerpaneel;
  • Blusvoorzieningen;
  • Brandweeringangen;
  • Sleutelkluizen of buizen;
  • Brandweerliften.

Benodigde Aanduidingen melding brandveilig gebruik

Alle benodigde aanduidingen zijn te vinden in het besluit bouwwerk-leefomgeving, hoofdstuk 6, artikel 6.8. Daar staan alle gegevens die moeten worden ingediend bij de gebruiksmelding. Voor ons project in Den Haag hebben wij deze vereisten toegepast op het pand. Dit pand werd voorheen gebruikt als makelaarskantoor en door de wisseling van eigenaar wordt het nu een kinderdagverblijf. Het is altijd belangrijk om te controleren of deze functie past binnen het bestemmingsplan of het latere omgevingsplan.

Conclusie Melding brandveilig gebruik kinderopvang

Het uitvoeren van een melding voor het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan alle brandveiligheidsvoorschriften. Door het correct indienen van de vereiste documenten en het aanduiden van alle benodigde voorzieningen, kan de gemeente de brandveiligheid van het kinderdagverblijf beoordelen en goedkeuren. Deze casestudie illustreert het proces van het doen van een melding en benadrukt het belang van brandveiligheid in de kinderopvang.

Vragen over een melding brandveilig gebruik? Neem contact op!

ing. Rick van de Steeg
Projectleider
In dit project:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Maatschappelijk
Bedrijfsmatig
Verbouw
Vergunningen
Wet- en regelgeving