Wat staat er in het Bouwbesluit?

Vastgoed begrippen
31/8/2023

Wat is het Bouwbesluit?

Als je een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt voor bijvoorbeeld een nieuwbouw-of transformatieproject, dan moet de nieuwe situatie worden getoetst aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit uit 2012 bevat de wet- en regelgeving van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Bij nieuw- of verbouw plannen worden er standaard onderdelen getoetst aan het Bouwbesluit middels een berekening. De verschillende berekeningen toetsen de gebruiksoppervlakte, daglichttoetreding, ventilatie en spuiventilatie. Aanvullende berekeningen hierop welke ook verplicht zijn voor nieuwbouw zijn een BENG-berekening en een MPG-berekening. Om deze berekeningen uit te kunnen voeren, zijn bouwkundige tekeningen nodig waaruit de informatie kan worden afgelezen.

Wat betekenen de kwaliteitsniveau’s uit het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit 2012 noemt daarnaast drie kwaliteitsniveaus die van toepassing kunnen zijn op een gebouw. Deze worden hieronder benoemd.

  1. Het nieuwbouwniveau
  2. Het niveau voor bestaande bouw
  3. Het Rechtens verkregen niveau

Het nieuwbouwniveau is het hoogste niveau en geldt als eis voor alle nieuwbouwsituaties. Het niveau voor bestaande bouw is het laagst bepaalde kwaliteitsniveau. Kortom, het minimale niveau waar een gebouw voor een bepaalde functie ten alle tijden aan moet voldoen. Een gebouw dat niet aan dit niveau voldoet, moet worden verbeterd of voor die functie worden gesloten. Als laatste is Het Rechtens verkregen niveau vaak van kracht bij transformaties en verbouwingen. Dit niveau zit tussen nieuwbouw en bestaande bouw in. Hierbij wordt gekeken naar het factueel kwaliteitsniveau van het gebouw wat legaal tot stand is gekomen. Bepalend is dus de kwaliteit die oorspronkelijk is gerealiseerd in combinatie met eventuele vergunningsvrije verbouw. Dit betekent in de praktijk dat de kwaliteit van het gebouw door de verbouwing niet achteruit mag gaan.

Hulp nodig?

Als er snel iets moet worden opgezocht over bepaalde voorschriften, kan het handig zijn om het ‘Handboek Bouwbesluit 2012’ te gebruiken. Dit handboek bevat een heldere uitleg van alle onderdelen uit het Bouwbesluit. Daarnaast staan er ter verduidelijking praktijkvoorbeelden en illustraties in.

Wij hopen dat je nu een duidelijker beeld hebt van wat er in het Bouwbesluit staat en waar deze voor dient. Daarnaast kan je ook onderstaande video bekijken!

Heb je nog vragen of kunnen we je ergens anders mee helpen? Stuur dan een mail naar info@visionaldesign.nl of bel +85 016 3275!

Geschreven door:
ing. Peter van den Berg

Bouwadvies nodig voor jouw plannen?

ing. Peter van den Berg
Projectleider
In dit artikel:

Misschien vind je dit ook interessant:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Vastgoed begrippen