Wat is een ontruimingsplattegrond?

Vastgoed begrippen
31/8/2023

In deze blog:

 • Wat staat er op een ontruimingsplattegrond?
 • De nen1414. Wat staat hierin?
 • Is een ontruimingsplattegrond verplicht?
 • Ontruimingsplattegrond laten maken.

Wat staat er op een ontruimingsplattegrond?

Wat er in een ontruimingsplattegrond staat kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Op de achterkant van een hotelkamerdeur hangt namelijk vaak een ontruimingsplattegrond van het pand. Deze plattegrond dient als instructiekaart voor het geval er zich een calamiteit voordoet. De ontruimingsplattegronden bevatten een overzichtelijke en kort omschreven ontruimingsprocedure met daarbij een overzichtelijke plattegrond van de verdieping waar je je op bevind met de aangegeven dichtstbijzijnde nooduitgang. Hierdoor weet iedereen direct waar hij/zij het pand op de snelste manier kan verlaten. In onderstaande afbeelding wordt dit voorbeeld weergegeven. De groene pijlen dienen als vluchtroute. Daarnaast geven de, voornamelijk rode, symbolen alle middelen omtrent brandveiligheid weer. Dit betreft vaak de locatie van brandblussers, brandslangen, blusdekens of handmatige brandmelders. De groene plusjes zijn verzorgingstrommels oftewel EHBO dozen. Deze bieden hulp in het geval van letsel.

De NEN 1414. Hoe werkt het en wat staat hierin?

De NEN 1414 is de norm die over o.a. de ontruimingsplattegronden gaat. De norm is van toepassing op plattegronden die onderdeel uitmaken van:

 • Ontruimingsplannen (vluchtplannen) – deze dienen als informatie voor bezoekers en personeel;
 • Aanvalsplannen – voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties;
 • Bedrijfsnoodplannen – voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers (personeel, bewoners, scholieren, etc.).

Naast de beschrijving van de symbolen voor veiligheidsvoorzieningen bevat de NEN 1414 ook informatie over het maken van ontruimingsplattegronden. Op een vluchtplan is overbodige informatie bijvoorbeeld niet gewenst, omdat dit kan afleiden van de belangrijke informatie. Alleen informatie die nodig is voor het op een juiste wijze ontruimen van het gebouw hoort op de ontruimingsplattegrond thuis. Daarnaast moeten instructies over ‘hoe te handelen bij brand of een ongeval’ altijd in de directe nabijheid van de plattegrond opgehangen worden.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Een ontruimingsplattegrond is verplicht wanneer het pand een brandmeldinstallatie heeft.Een brandmeldinstallatie zal pas verplicht worden als het gebouw een bepaalde functie heeft.Zo kan het ook zijn dat het gebouw een maximum aantal vierkante meters of hoogte overschrijd. In dat geval ben je dus verplicht om een ontruimingsplattegrond te hebben. Hieronder staan vijf situaties beschreven waarbij ontruimingsplattegronden verplicht zijn:

 1. Scholen
 2. Horeca
 3. Openbaar vervoer
 4. Bedrijfsruimte, kantoren
 5. Openbare gelegenheden

Het is dus best logisch waar de ontruimingsplattegrond verplicht is en waar niet. Men zou namelijk kunnen stellen dat alle openbare ruimtes van een ontruimingsplattegrond moeten worden voorzien. De  plekken die vrij onbekend voor je zijn — zoals een hotel of bioscoop — zijn juist verplicht om ten alle tijden bezoekers te voorzien van de juiste vluchtroute in het geval van een calamiteit.

Ontruimingsplattegrond laten maken?

Het maken van een ontruimingsplattegrond lijkt gemakkelijk, maar is gecompliceerd en van groot belang om dit correct en duidelijk uit te voeren. Het wordt daarom geadviseerd om dit door iemand te laten doen met de nodige kennis, zoals een bouwkundig tekenaar. Zo ben je er zeker van dat je voldoet aan de gestelde NEN normen. Bij visional kun je de ontruimingsplattegrond laten maken. Daarbij kunnen we je ook in contact brengen met eventueel benodigde adviseurs op het gebied van ontruiming.

Geschreven door:
ing. Peter van den Berg

Neem contact op met onze adviseurs!

ing. Peter van den Berg
Projectleider
In dit artikel:

Misschien vind je dit ook interessant:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Vastgoed begrippen