Bestemmingsplan wijzigen: wat is het en hoe werkt het?

Bestemmingsplannen
31/8/2023

Wat is het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een juridisch document dat de regels bepaalt voor de inrichting van de gemeente. Het bestemmingsplan is opgesteld door de gemeente en geeft aan welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan op een bepaalde locatie. Het bestemmingsplan wordt ook wel het ruimtelijk plan genoemd, omdat het de ruimtelijke ordening van de gemeente regelt.

Waarom het bestemmingsplan wijzigen?

Er zijn verschillende redenen om het bestemmingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan meer ruimte voor woningbouw, of als er behoefte is aan meer ruimte voor bedrijven. Ook kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de aanleg van een nieuwe weg of de bouw van een nieuw winkelcentrum.

Hoe verloopt het proces van het wijzigen van een bestemmingsplan?

Het proces van het wijzigen van een bestemmingsplan bestaat uit verschillende stappen. Allereerst wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin wordt beschreven wat er moet gebeuren en wie hierbij betrokken zijn. Vervolgens wordt er een voorontwerp gemaakt waarin de nieuwe plannen worden beschreven. Dit voorontwerp wordt ter inzage gelegd en er kan hierop gereageerd worden door belanghebbenden.

Op basis van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt ook ter inzage gelegd en belanghebbenden kunnen hierop reageren. Hierna wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan nog wel beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Wat zijn de gevolgen van het wijzigen van een bestemmingsplan?

Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, heeft dit gevolgen voor de activiteiten die op die locatie mogen worden uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld meer ruimte wordt gecreëerd voor bedrijven, dan kunnen er meer bedrijven zich vestigen op die locatie. Het wijzigen van een bestemmingsplan kan dus impact hebben op de omgeving en de leefbaarheid van een gebied.

Conclusie

Het wijzigen van een bestemmingsplan is een ingewikkeld proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Het bestemmingsplan is namelijk van groot belang voor de ruimtelijke ordening in de gemeente en heeft gevolgen voor de activiteiten die op een bepaalde locatie mogen worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat het proces van het wijzigen van een bestemmingsplan zorgvuldig wordt doorlopen.

Bestemmingsplan wijzigen?

Heb jij hulp nodig bij het wijzigen van een bestemmingsplan? Wij staan voor jou klaar! Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en kunnen jou helpen bij het proces van het wijzigen van een bestemmingsplan. Van het opstellen van een plan van aanpak tot het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, wij begeleiden jou bij elke stap. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het wijzigen van een bestemmingsplan.

Geschreven door:
ing. Rick van de Steeg

Neem contact op met onze adviseurs!

ing. Rick van de Steeg
Projectleider
In dit artikel:

Misschien vind je dit ook interessant:

Een afspraak maken met Visional? Neem nu contact op

Wil je een afspraak maken met Visional, omdat je met een vraagstuk zit betreffende jouw vastgoedproject? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Portrait foto van Peter van den Berg
Bestemmingsplannen